Chcete se stát také partnerem MIDU Games?

Nechte si navrhnout a vytvořit vlastní hru, podílejte se na vývoji a prodeji nebo se staňte součástí brandingu hry.